Sorter & Beställning

VAL AV SORTER


Yrkesjakt.se saluför sedan 2020 en sort av Viltsalix® XI som både är starkt begärlig för vilt - samtidigt som den är härdig - tom i växtzon 7.


Vår primära odling och förädling sker i Svalöv, Skåne, där odling sker med högsta kvalitetskontroll.

Sticklingarna vi saluför kontrolleras noga genom manuell granskning och behandlas med ett medel som heter Clonex för att stimulera rotsättning, detta gör att vi kan garantera 97% grobarhet på alla de sticklingar vi saluför.


Vad är det för skillnad på Energiskog och Viltsalix®

ViltSalix® är en sorts energiskog - dock ska man vara noga med den stora skillnaden på vanlig kommersiell odlad Salix som ska nyttjas för flis och bränsleproduktion och vår Viltsalix®.  Energiskog tas fram så den ska vara motståndskraftig mot såväl bladmögelangrepp, bladlöss och inte minst viltbetesskador - då detta hämmar tillväxten och påså sätt minskas den totala produktiva mängden som tillslut skördas.

Detta kan göras genom att främja Beskan i tex barken, varpå Viltet mindre gärna betar av Salixen - SalixVilt® är tvärt om - sorten är noga utvald för att främja bete från såväl Älg, rådjur som hjort.


Levereras i längd:

ca 35 cm, Stickling


Stamdiameter vid leverans:

0,7 - 2,5 cmTillväxt år 1:

Huvudsakligen rottillväxt

Tillväxt år 2:

ca 2 - 3 meter

( faktisk höjd minskar då viltet kommer äta buskaget och på så sätt hålla nere höjden avsevärt - ovan höjd avser skyddad tillväxt)


SalixVILT®

VERSION 2020

Levnadskraftig sort som drar till sig Klövvilt.

Mycket populär sort för viltåkersplantering, drar till sig klövvilt som rådjur, älg, hjort. Planteras i på öppen åkermark, i befintlig skog mm mm.

Vid god jordmån, är denna mycket kraftigväxande.

Leverans, planterings och skötselinstruktion finner du nedan i PDF-format

Länk till dokument